466 753 111

Etická komise - příloha č. 1 jednacího řádu

Etická komise KOLF s.r.o.

Masarykovo nám. 2667 , 530 02 Pardubice

Tel./fax : 46 6753 228 , 46 6535 704

Jméno , Profese , Pracoviště

MUDr. Josef Erben

předseda EK  ;  lékař NZZ v oboru  interna, gastroenterolgie

MUDr. Valerián Panáček

místopředseda EK  ;  lékař NZZ v oboru praktický lékař pro dospělé

MUDr. Erben Petr

člen EK  ;  lékař NZZ v oboru ortopedie

MUDr. Václav Vávra

člen EK  ;  lékař NZZ v oboru ortopedie

MUDr. Olga Hudcová

člen EK  ;  lékařka Nemocnice Pardubického kraje a.s. v oboru alergolog-imunolog

Mgr. Salfická Olga

člen EK  ;  referent oblasti zdravotní politiky KOLF s.r.o.

Datum: 1.1.2020