466 753 111

Etická komise - obecné

Etická komise KOLF s.r.o. byla ustanovena dne 11.7.2002 pro potřeby zdravotnických zařízení sídlících v budově polikliniky Masarykovo nám. 2667 , Pardubice.

Členové etické komise

MUDr. Josef Erben, předseda komise, lékař - gastroenterologická ambulance

MUDr. Valerián Panáček, místopředseda komise, lékař - praktický lékař pro dospělé

MUDr. Petr Erben, člen komise, lékař - ortopedická ambulance

MUDr. Václav Vávra, člen komise, lékař - ortopedická ambulance

MUDr. Olga Hudcová, člen komise, lékařka - alergolog, imunolog

Bc. Olga Salfická, člen komise, administrativa - KOLF s.r.o.

Termíny jednání etické komise

Pravidelně jedenkrát měsíčně popř. v případě potřeby resp. dodržení lhůt daných platnými právními předpisy , svolá předseda EK mimořádnou schůzi.

Statut etické komise

Tento dokument je k dispozici ke stažení ve formátu Microsoft World

Jednací řád Etické komise

Tento dokument je k dispozici ke stažení ve formátu Microsoft World

Kontaktní adresa

Etická komise KOLF s.r.o.

Masarykovo nám. 2667

530 02 Pardubice

tel.č.: 466 535 704

e-mail: etickakomise@kolf.cz