466 753 111

Lůžkový stacionář - provozuje Centrum jednodenní chirurgie s.r.o.

Oddělení denního stacionáře ambulantně zajišťuje léčebnou péči o nemocné, kteří nevyžadují dlouhodobou hospitalizaci - doba ošetření ve stacionáři nepřesahuje 24 hodin. Moderně zrekonstruovaný lůžkový stacionář plynule navazující na komplex operačních sálů slouží jednak k přípravě pacienta před operačním zákrokem, zároveň se podílí na pooperační péči – zotavení, dospávání operovaných pacientů po celkové anestesii. Dále je denně využíván pro ambulantní infusní terapii indikovanou ambulantními specialisty působícími v regionu Pardubického kraje.

Umístění:

Oddělení denního stacionáře se nachází v I.  podlaží budovy polikliniky.

Telefonní číslo:

466 753 336