466 753 111

Lůžkový stacionář

Oddělení denního stacionáře ambulantně zajišťuje léčebnou péči o nemocné, kteří nevyžadují dlouhodobou hospitalizaci - doba ošetření ve stacionáři nepřesahuje 24 hodin. Moderně zrekonstruovaný lůžkový stacionář plynule navazující na komplex operačních sálů slouží jednak k přípravě pacienta před operačním zákrokem, zároveň se podílí na pooperační péči – zotavení, dospávání operovaných pacientů po celkové anestesii. Dále je denně využíván pro ambulantní infusní terapii indikovanou ambulantními specialisty působícími v regionu Pardubického kraje.

Umístění:

Oddělení denního stacionáře se nachází v I.podlaží budovy polikliniky.

Ordinační doba:

Pondělí 6:30 - 15:00

Úterý 6:30 - 15:00

Středa 6:30 - 15:00

Čtvrtek 6:30 - 15:00

Pátek 6:30 - 15:00

Telefonní číslo:

466 753 336

Lékař:

MUDr.Olga Erbenová - atestace z oboru interní lékařství, hematologie a transfuzní služba

MUDr. Josef Erben - atestace z oboru interní lékařství a gastroenterologie

Vrchní sestra:

Helena Horvátová

Dále na oddělení pracuje 2 lékaři se specializací v oboru anesteziologie a resuscitace a 4 atestované zdravotní sestry.