466 753 111

Interna, alergologie, klinická imunologie

3
MUDr. Tomáš Sýkora
www.intalg.cz
Pondělí a čtvrtek - specializovaná vyšetření. Vyšetření po předchozím objednání. Mimo objednání jsou ošetřovány pouze akutní případy.